Personal

Om museet / Personal 

Administration

Länsmuseichef – Margaretha Lindh, 0920-24 35 12, 076-142 96 11, margaretha.lindh@norrbotten.se
Kommunikatör – Catrine Backman, 072-231 36 56, catrine.backman@norrbotten.se 
Ekonomiansvarig – Sofia Merum, 0920-23 66 76, 070-289 65 35, sofia.merum@norrbotten.se

Publik verksamhet

Utställningar, program, butik/kafé, museipedagogik

Reception – 0920-24 35 02, norrbottens.museum@norrbotten.se

Avdelningschef – Anna Lundgren, 0920-24 35 15, 072-547 67 98, anna.i.lundgren@norrbotten.se 
Ansvarig reception och butik – Viktoria Lestander, 0920-24 35 10, 073-823 96 22, viktoria.lestander@norrbotten.se 
Ansvarig reception och butik – Alexandra Simonsson, 0920-24 35 02, alexandra.simonsson@norrbotten.se (föräldraledig)
Reception, kafé, butik – Linda Ekersund, 0920-24 35 02, linda.ekersund@norrbotten.se 
Museipedagog – Annika Svonni Josbrant, 0920-24 35 49, 070-515 07 88, annika.svonni-josbrant@norrbotten.se
Museipedagog – Viktoria Lestander, 0920-24 35 10, 073-823 96 22, viktoria.lestander@norrbotten.se

Utställningsproducent 
– Henrik Ygge, henrik.ygge@norrbotten.se
Utställningstekniker
– Gunnar Renlund, 0920-24 35 07, 070-265 07 77, gunnar.renlund@norrbotten.se 
Utställningstekniker – Maria Wiggefors, 070-236 46 98, maria.wiggefors@norrbotten.se 

Kulturmiljö

Arkeologi, bebyggelse, etnologi

Avdelningschef – Nils Harnesk, 0920-24 35 14, 070-642 79 94, nils.harnesk@norrbotten.se 
Arkeolog – Frida Palmbo, 0920-24 35 43, 070-300 94 32, frida.palmbo@norrbotten.se
Arkeolog – Åsa Lindgren, 0920-24 35 33, 070-208 99 25, asa.lindgren@norrbotten.se
Arkeolog – Carina Bennerhag, 0920-24 35 32, 070-524 35 24, carina.bennerhag@norrbotten.se (Tjänstledig)
Arkeolog – Jannica Grimbe, 0920-24 35 42, 072-208 10 84, jannica.grimbe@norrbotten.se
 
Arkeolog – Hanna Larsson, 0920-24 35 47, 076-835 12 29, hanna.r.larsson@norrbotten.se
 
Arkeolog och arkeologiska samlingar – Lars Backman, 0920-24 35 34, 073-068 74 12, lars.backman@norrbotten.se 
Byggnadsantikvarie – Marcus Bengtsson, 0920-24 35 22, 070-230 32 70, marcus.bengtsson@norrbotten.se    

Bildarkiv och samlingar

Bildarkiv, föremålssamlingar, foto/filmproduktion

Avdelningschef – Nils Harnesk, 0920-24 35 14, 070-642 79 94, nils.harnesk@norrbotten.se
Antikvarie, föremålssamlingar – Anja Wrede, 0920-24 35 26, 072-540 40 54, anja.wrede@norrbotten.se 
Antikvarie, föremålssamlingar – Robert Pohjanen, 0920-24 35 58, 072-540 40 95, robert.pohjanen@norrbotten.se

Antikvarie, föremålssamlingar – Christelle Fredriksson, 076-135 59 18, christelle.fredriksson@norrbotten.se

Antikvarie – Ida Mattsson, 076-135 60 47, ida.mattsson@norrbotten.se
Assistent, bildarkiv – Berit Åström, 0920-24 35 09, 073-051 49 98, berit.astrom@norrbotten.se 

Fotograf - Rúnar Gudmundsson, 076-127 82 20, runar.gudmundsson@norrbotten.se
Vaktmästare/Drifttekniker – Jörgen Berglund, 0920-24 35 67, 072-212 97 77, jorgen.berglund@norrbotten 

Arkivcentrum Norrbotten

Norrbottens museums arkiv, bibliotek, bokförlag, Norrbottens Föreningsarkiv

Reception – 0920-24 35 80, arkivcentrum@norrbotten.se

Arkivarie – Karin Tjernström, 0920-24 35 53, karin.tjernstrom@norrbotten.se
Assistent – Monica Andersson, 0920-24 35 52, monica.c.andersson@norrbotten.se
Assistent – Emma Strandberg Mäkitalo, 0920-24 35 66, emma.strandberg-makitalo@norrbotten.se
Assistent – Susanne Andersson, susanne.d.andersson@norrbotten.se
Förlagsredaktör
– Per Moritz, 0920-24 35 55, per.moritz@norrbotten.se

Norrbottens föreningsarkiv

Avdelningschef − Tore Andersson Hjulman, 076-119 26 97, tore.andersson-hjulman@norrbotten.se

Arkivarie − Ginger Karström, 073-823 06 24, ginger.karstrom@norrbotten.se
Arkivassistent – Per Marklund, 0920-719 45, per.marklund@norrbotten.se
Arkivassistent – Annika Emmoth, 0920-719 44, annika.emmoth@norrbotten.se
 
Arkivassistent 
– Riia Marie Chmielowski, 0920-719 33, riia.chmielowski@norrbotten.se