Skolprogram

Vi är en lärande resurs för skolor i Norrbotten. Vi förmedlar innehållet i program och utställningar genom att berätta och dramatisera. På så sätt fångas elevernas uppmärksamhet och intresse. Nedan ser du våra aktuella skolprogram.

Nej! Jag vill inte!

Sagovandring vecka 38, 14–18 september

Sagovandringbild

Välkommen på en sagovandring för barn i åldrarna 4–6 år, som berör kroppsregler och bra respektive dåliga hemligheter. En vandring där barnen med hjälp av sagofigurer får närma sig ett problem som rör kroppslig integritet.

Sagofigurerna och barnen försöker tillsammans hitta lösningar till problemet.

Syftet är att via dramat upplysa barnen om deras rättigheter till sina kroppar och rätten till att kunna säga nej. Att prata om vilka regler som finns runt kroppen och om bra och dåliga hemligheter.

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.”

Målgrupp: Barn 4-6 år
Maxantal: 25 barn/grupp
Tid: 45-60 minuter
Pris: 500 kr/grupp
Anmälan görs till Zara Johansson på Hägnan: zara.johansson@lulea.se 

Ett samarbete mellan Norrbottens museum, Kulturskolan i Luleå och friluftsmuseet Hägnan.


Spelar roll

Spelarroll2 Spelarroll1 Spelar Roll 1920X1200

 

Den som går därifrån. Den som inte säger ifrån. Den som genom att inte agera ger legitimitet åt övergrepp. Åskådare har haft en stor betydelse i många historiska händelser, men hade de möjlighet att agera och hur hade historien då sett ut? Trots sin betydelse har åskådaren en undanskymd roll i historieböckerna.

Både i historien och idag ställs människor inför val som avgör om man blir en åskådare. Flera faktorer påverkar de val vi gör. Även om de flesta av oss skulle vilja agera är det få som väljer att gripa in. Vad beror det på? Vilka psykologiska faktorer ligger till grund för vårt agerande?

Utställningen berättar också en annan historia. Historien om de som vägrar vara åskådare och visar att det går att göra ett annat val. Ett val för medmänsklighet och civilkurage.

Vad du väljer spelar roll.

Utställningen visas 16/8 2019 – 14/6 2020.

Målgrupp: Årskurs 7–9 och gymnasiet.
Bokningar: Skolor kan boka en kostnadsfri workshop.
Bokning och information: viktoria.lestander@norrbotten.se 

Forum Logo Small

 


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.


Möt pigan Alma

Stor och liten piga, foto Ulf Renlund
Skolprogram om Norrbottens kulturhistoria.

Alma berättar om sin vardag i början av 1900-talet och visar olika föremål som hon använder i sitt arbete. Alma vill gärna få reda på vad barnen ”från framtiden” kan och vill veta om hennes tid.

Målgrupp: Kan anpassas för barn i alla åldrar
Tid: Cirka 60 min
Kostnadsfritt för skolor.

Minnen från Norrbotten

Flicka i samlingarna, foto Kjell Öberg Visning 0809 Foto Àkos Mester
Intresserad av historia, eller helt enkelt nyfiken på vad som döljer sig i arkiv, bibliotek, bildarkiv och samlingar?

På Björkskatan i Luleå finns Norrbottens museums föremålssamlingar, bildarkiv, bibliotek och länets arkivcentrum. Här finns även Norrbottens föreningsarkiv, kommunarkivet och Region Norrbottens arkiv. Vi tar emot skolor, och svarar gärna på frågor som eleverna ställer.