I den här utställningen får barn i åldern 0-2 år möjlighet att möta sitt kulturhistoriska arv utifrån sin egen nivå och erfarenhet.

De olika delarna i utställningen har inspirerats av kulturer i Norrbotten genom föremål, gestaltningar och associativa element som bygger på mönster, färger och former ur Norrbottens museums samlingar. Utställningen handlar om kulturhistoriska möten. Dåtid möter nutid. Element från tornedalsk, samisk, romsk och svensk kultur möter varandra på ett lekfullt sätt.

Åldersgruppen är eftersatt vad gäller kulturutbud med argumenten att de är för små, inte har behov av eller inte är mottagliga för kultur. Men våra yngsta medborgare har lika värde, lika rätt till kulturupplevelser och är lika viktiga att lyssna till som alla andra.

Barnkonventionens grundprinciper är hörnstenar i utställningen:

  • Barnets rätt att inte diskrimineras
  • Barnets bästa i främsta rummet
  • Barnets rätt till liv och utveckling
  • Barnets rätt att komma till talas och respekteras

Barn från Seskarö förskola i Haparanda och Hägerns förskola i Luleå har varit delaktiga och utställningen är utformad efter barnens behov och önskemål.


Utställningen har producerats av Norrbottens museum i samarbete med Norrbottens Hembygdsförbund. Utställningen är producerad med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Norrbottens Hembygdsförbund logo      Postkodlotteriets Kulturstiftelse