Minnen från Malmberget, Laurajärvi, Liikavaara och Sakajärvi

Har du bott, arbetat eller på annat sätt varit verksam i eller besökt dessa platser? Nu vill vi samla in berättelser och bilder som vittnar om platser som har eller håller på att förändras. 

I Malmberget har järnmalm brutits sedan 1700-talet och i Aitik har koppar brutits sedan 1960-talet. I takt med att gruvbrytningarna har expanderat har delar av dessa områden undan för undan rivits. Såväl offentliga fastigheter som privata bostäder har avvecklats och många personer i Gällivare kommun påverkas av förändringarna. Genom att dela med dig av dina minnen bidrar du till den framtida historieskrivningen och att kommande generationer får kunskap om det som en gång varit. 

Insamlingen sker i samarbete med Gällivare Kulturmuseum och Gellivare Bildarkiv. Du kan skicka in ditt bidrag via nedanstående formulär fram till 2 december, och det går bra att delta flera gånger. Om du föredrar att berätta muntligt kan du boka en tid för intervju.

Bidra med din berättelse

Här kan du dela med dig av dina minnen från en eller flera platser. Under de olika rubrikerna finns ett antal frågor som stöd. Du väljer vilka frågor du vill svara på. Lägg gärna till sådant som du kommer att tänka på och berätta så utförligt som möjligt. Du kan även bifoga upp till tre bilder.

Beskriv platsen
Funktioner och betydelse
Upplevelser och minnen
Tankar kring avvecklingen
När du laddar upp en bild godkänner du att den införlivas i Norrbottens museums arkiv och bildarkiv, Gällivare Kulturmuseums arkiv och Gellivare Bildarkiv, samt får användas fritt inom respektive verksamhet. Överlåtelsen sker genom gåva och omfattar samtliga rättigheter enligt upphovsrättslagen. Du godkänner även att verksamheterna kan upplåta användnings- och förfoganderätt till utomstående via bildbyråverksamheter.
När du laddar upp en bild godkänner du att den införlivas i Norrbottens museums arkiv och bildarkiv, Gällivare Kulturmuseums arkiv och Gellivare Bildarkiv, samt får användas fritt inom respektive verksamhet. Överlåtelsen sker genom gåva och omfattar samtliga rättigheter enligt upphovsrättslagen. Du godkänner även att verksamheterna kan upplåta användnings- och förfoganderätt till utomstående via bildbyråverksamheter.
När du laddar upp en bild godkänner du att den införlivas i Norrbottens museums arkiv och bildarkiv, Gällivare Kulturmuseums arkiv och Gellivare Bildarkiv, samt får användas fritt inom respektive verksamhet. Överlåtelsen sker genom gåva och omfattar samtliga rättigheter enligt upphovsrättslagen. Du godkänner även att verksamheterna kan upplåta användnings- och förfoganderätt till utomstående via bildbyråverksamheter.
Kontaktuppgifter

Har du frågor om insamlingen eller ditt deltagande? Vänligen kontakta: paulina.oquist-haugen@norrbotten.se

Har du frågor om hantering av personuppgifter? Vänligen kontakta: dataskyddsombud@norrbotten.se