Utlysning

Kjell och Catarina Lundholms Stiftelse har till ändamål att främja det kulturhistoriska området i första hand i Norrbottens län och i andra hand rörande Västerbottens län. Ändamålet främjas främst genom att ge ekonomiska bidrag till i första hand tryckning, i andra hand publicering av annat slag av vetenskaplig litteratur inom ändamålet. Vetenskaplig litteratur ska tolkas i vid mening. Tryckning som kan erhålla allmän finansiering kan beviljas bidrag från stiftelsen i undantagsfall.

Ansökningar om bidrag skickas till Kungliga Skytteanska Samfundet senast den 29 februari 2024 kl. 12.00.

Ansökan består av:

  • Projektbeskrivning, max 800 ord, som anger vad publiceringen avser, hur den ska publiceras och som motiverar hur publiceringen svarar mot stiftelsens ändamål.
  • Rubrik, innehållsförteckning samt utdrag från publikationen (max 5 sidor) bifogas.
  • Tidsplan för publiceringen.
  • Budget för publiceringen. Ange andra finansiärer och om medel söks från annat håll. Offert från förlag, tryckeri eller motsvarande bifogas.
  • Uppgifter om den sökande: namn, adress, eventuell tillhörighet och roll vad gäller publikationen (författare, utgivare etc).

Ofullständig ansökan kan medföra att den inte behandlas.

Ansökan skickas till: Helena.pettersson@umu.se

Närmare upplysningar inhämtas från Kungl. Skytteanska Samfundet