Under de senaste decennierna har arkeologiska upptäckter drastiskt förändrat bilden av länets förhistoria och historia. I "Arkeologi i Norrbotten" bjuder vi på den allra senaste forskningen, visar föremål från arkeologiska undersökningar i länet och ur museets samlingar.

År efter år har Norrbottens museum flyttat fram gränserna för vad vi känner till om länets förhistoria och historia. Bland annat upptäckten av den 10 600 år gamla boplatsen vid Aareavaara, och att inlandsisen smälte undan betydligt tidigare än vad man tidigare trott.

Förutom kunskapen om Aareavaara, är upptäckten om att man framställt järn i Norrbotten – och till och med stål – för över 2 000 år sedan en viktig pusselbit i att kartlägga länets historia och förhistoria.

Vi berättar också om boplatser under stenåldern, gravfält och gravrösen. I montrarna som uppdaterats och fyllts på med ännu flera föremål kan du se föremål som mynt, beslag, knivar, ackja, skidfynd, lämning av en blästugn med mera.

I korta filmer berättar museets arkeologer om sitt arbete. 

Detta och mycket mer får du ta del av i utställningen Arkeologi i Norrbotten, som är baserad på Norrbottens museums årsbok 2018–2019.

Utställningen pågår tills vidare.