Utställningen “Fira demokratin!” är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Riksdagen uppmärksammar demokratins genombrott genom en utställning som visas på museer runt om i landet.

På Norrbottens museum har utställningen även fått ett lokalt tillägg genom berättelsen om kvinnors rösträttskamp i Luleå.

Utställningen på Norrbottens museum invigdes 17 februari med tal av bland andra Riksdagens andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve. 

 

Ordmaerke Ja Maa Den Leva Medium Kontur