Själens spegling 

– det ovanliga i det vanliga

Elisabet Sundelin, Yessiqa Lövbrand och Kent von Almassy.

Att stå vid sidan om. Att inte vara påverkad. Att gå sin egen väg. Går det att se resultat av en sådan hållning i en människas konst? De tre konstnärerna i denna utställning står alla på ett eller annat sätt vid sidan av och går sin egen väg. Ett idogt arbe­te, ett starkt personligt uttryck och även själen speglas i deras arbeten. Elisabets svulstiga, grova och ibland sköra textilier. Yessiqa målar ofta sig själv i ett myller av händelseförlopp och situationer. Kents bildvärld rör sig från det religiöst ortodoxa till natur­scenerier och historiska porträtt.

När detta skrivs finns utställningen ännu bara i mitt huvud som en varm brokig oas, en själens spegel för oss betraktare att spegla oss i.

Mats Wikström, februari 2023
Curator för utställningen Själens spegling