Välkommen till folkhögskolornas sommarsalong på Norrbottens museum.

I årets sommarsalong har verk av konststuderande från Sunderbyn Folkhögskola och Sverigefinska Folkhögskolans linje, Happis Arts & Crafts tolkat årets tema "Gränslandet" i en stor bredd i många olika tekniker. Temat för utställningen har fungerat som underlag i den jurybedömda salongen och beskrevs där som:

"Gränsland består av de sammansatta orden gräns och land där "gräns" är en beteckning på något som skiljer två områden, konkreta eller abstrakta, från varandra. Land kan betyda en begränsad eller obegränsad landmassa, en yta. Gränsen kan vara ett streck och landet pappret där strecket dras. I ytan som gränsstrecket utgör på papperet finns Gränslandet, ett område som inte är definieras av den binära gränsen utan existerar i och utgör mellanrummet."

I utställningen har tematiken behandlats utifrån konstnärernas referenser, associationer och tankar kring temat och behandlat frågor som personliga gränser, tids- och rumsuppfattning, kropp och binära uttryck för att nämna några. Verken visar en bredd i materiella och konstnärliga uttryck som visar det gränsland som konsten utgör.

 

Utställningen är ett samarbete mellan Sunderby folkhögskola, Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda och Norrbottens museum.

Sunderby Fhsk    Svefi Logo