Utställningen Födelse lyfter fram pionjärer i Norrbotten, människor som skapat nytt eller varit del av något nytt under olika tider och på olika platser i länet och i världen. 

Utställningen är digital och växer allt eftersom fler berättelser läggs till − från personliga anekdoter till forskningsrön.

Gå till Födelse


Under samma himmel berättar om Norrbottens myllrande mångfald genom sju olika kulturhistoriska utställningar. Födelse, Gräns, Mark, Hem, Språk, Kraft och Kapital. Varje utställning är unik med sina egna berättelser, formspråk och format. Utställningarna kommer att förändras med tidens gång och vandra runt i regionen där de både sprider och samlar kunskap.