Utställningsförslag

Hem / Evenemang / Utställningsförslag

 

Norrbottens museum är en verksamhet inom Region Norrbotten och är länsmuseum för en fjärdedel av Sveriges yta. Museet arbetar med att bevara, använda och utveckla regionens mångfaldiga kulturarv genom kunskapsuppbyggnad, samlingsförvaltning och publik verksamhet. Norrbottens museum har sitt säte i Luleå och bedriver verksamhet i hela regionen. Museets publika lokaler finns i centrala Luleå, samlingar och arkiv finns på stadsdelen Björkskatan. Norrbottens museum är inte en konsthall men ibland visas utställningar producerade av konstnärer. Museet ska vara en demokratisk arena där samtiden möter ett mångfaldigt förflutet.

Vision Region Norrbotten: Tillsammans för Norrbotten – bästa livet, bästa hälsan
Verksamhetsidé Norrbottens museum: Ett museum för alla
Norrbottens museums prioriteringar enligt kulturplan för Norrbotten 2023-2026

Museet är en kunskapsinstitution som ska upprätthålla hög kompetens inom sina ämnesområden och kunna belysa dessa ur olika perspektiv. Vetenskapligt baserad kunskaps­upp­byggnad samt professionell förmedling ligger till grund för att förekomma, bemöta och nyansera förenklade historieskrivningar.


Gör så här:

  1. Fyll i och skicka in formuläret nedan.

  2. Ditt förslag behandlas i Norrbottens museums utställningssluss, och du får återkoppling oavsett hur utfallet blir.

  3. Om förslaget antagits får du fylla i och skicka in Utställningsförslag − underlag kontrakt.

  4. Du får återkoppling om slutgiltigt besked. Om förslaget antas bokar vi ett möte med dig för vidare planering.

Kortfattad beskrivning av utställningsförslaget

(för längre text bifoga separat dokument)

 

Norrbottens museum sparar och behandlar ditt förslag inklusive dina personuppgifter som registreras i museets databas i enlighet med GDPR. Uppgifterna delas inte med tredje part. Du har rätt att kontakta oss om du vill begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på norrbottens.museum@norrbotten.se 

För mer information om hur Region Norrbotten hanterar personuppgifter, vänligen besök www.norrbotten.se