Föremålssamlingar

Norrbotten är ett mångkulturellt län med en lång och spännande historia som återspeglas i våra föremålssamlingar. Samlingarna innehåller arkeologiska fynd, föremål från historisk tid och konst. Föremålen berättar om de första människorna som bodde här i norr, fram till människorna som bor här idag. Mellan de äldsta och yngsta föremålen skiljer det nästan 11.000 år.

Sök i samlingarna

I museets databas hittar du information om många av föremålen i våra samlingar.

Vi har också många intressanta berättelser om flera av föremålen i våra samlingar.

Boka en visning

Föremålssamlingarna finns på Norrbottens museum Björkskatan, Höstvägen 7 i Luleå. Vi visar gärna samlingarna för besökare, grupper eller enskilda. Visningarna måste bokas innan.

Föremålsinsamling

Våra föremålssamlingar är en kunskapsbank som till stor del har byggts upp genom gåvor från enskilda personer. För närvarande samlar vi in föremål inom temat högtider, firanden och traditioner.

Har du föremål som vittnar om en för dig betydelsefull dag eller händelse under året? Då kan det vara ett föremål för våra samlingar. Fyll i formuläret och beskriv föremålet som du vill skänka till museet.

Insamlingen sker inom projektet ”Norrbottenskalender” som pågår fram till 13 november.

Kontakta personal vid föremålssamlingen