Utställningen “Fira demokratin!” är en vandringsutställning från Sveriges riksdag och berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. På Norrbottens museum har utställningen fått ett lokalt tillägg genom berättelsen om kvinnors rösträttskamp i Luleå.

Utställningen pågår tills vidare.

 

Ordmaerke Ja Maa Den Leva Medium Kontur

Tema Demokrati Logo