Arkeologiska rapporter

Från och med 2014 finns alla Norrbottens museums arkeologiska rapporter inlagda i Samla – Riksantikvarieämbetets öppna arkiv.

Norrbottens museums arkeologiska rapporter (extern länk)

Ett urval av de äldre rapporterna från Norrbottens museum finns under rubriken Digitaliserade rapporter från Norrbottens museums arkiv.

Alla Norrbottens museums rapporter kan läsas i fysisk form, på papper, i museets arkiv.