Övriga arkeologiska rapporter

Det finns rapporter och artiklar som Norrbottens museum inte skrivit själva, men som bygger på material från Norrbotten.

Hartzell, Lisa (2015) Massgravar i finska krigets spår – En osteologisk analys av skelettmaterial från Luleå och Jävre. (pdf, 2 MB)

Ekholm, Therese (2015)  A cross-check of radiocarbon dates from Stone Age Sites in Northern Sweden. Fornvännen 2015 (110). (extern länk till Samla).