Berätta om pandemin

Hur är det att leva under en pandemi? Dela med dig av dina upplevelser till Norrbottens museum.

Du kan berätta helt fritt eller besvara vår frågelista. Du väljer vilket språk du vill berätta på och det är även möjligt att dela med sig av bild, ljud och video. Allt material som samlas in kommer att bevaras i Norrbottens museums arkiv och vara tillgängligt för museets verksamhet, allmänheten och forskning. Deltagandet är frivilligt och du väljer själv vad du vill berätta och vilka uppgifter du vill dela med dig av. 

Insamlingen sker inom forskningsprojektet Pandemi i Norr som leds av Luleå Tekniska Universitet (LTU). Syftet är att samla in människors erfarenheter för att bidra till en djupare förståelse för pandemins effekter och bättre förberedelser för framtiden.

Pandemi i Norr är finansierat av forskningsrådet FORMAS och Norrbottens museums del har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2021-00625). Projektet kommer att pågå under 12 månader och involverar flera parter. Du kan läsa mer om projektet här: Pandemi i norr: Resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbotten