Tillgänglighet

Norrbottens museums lokaler är anpassade för funktionshindrade. Det finns rullstolsramper, hissar mellan våningarna och anpassade toaletter. Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på museets gård i centrum. Även denna webbplats följer så långt som möjligt den internationella standarden för tillgänglighet WCAG.