Bottnisk kontakt XXI

Maritimhistorisk konferens 8–9 oktober 2022 i Luleå

Från vatten till land – från land till vatten. Om färdvägar med båt över land.

Konferensen Bottnisk kontakt har denna gång temat Från vatten till land – från land till vatten. Om färdvägar med båt över land, med syfte att samla intressanta föredrag med koppling till färdvägar, kommunikationer, resande och transporter under förhistorisk och historisk tid. Både föredrag och abstract kan anknyta till temat på en allmän nivå, eller fungera som ett ”meddelande” från ett aktuellt projekt.

Denna inbjudan gäller både potentiella föredragshållare samt alla som är intresserade.

Vad är Bottnisk kontakt?

Bottnisk kontakt är en maritimhistorisk konferens med anor ända till 1982 när den anordnades i Örnsköldsvik som ett resultat av ett musealt samarbete förankrat i Bottniska vikens kuststäder. Konferensen har därefter anordnats vartannat år, och i år för 21:a gången.

Evenemanget samlar såväl yrkesverksamma forskare som andra intresserade av Bottniska vikens maritima kulturhistoria och arkeologi. Samarbetsnätverket har gett unika möjligheter för förmedling av forskningsrön, utbyte av erfarenheter samt diskussion kring aktuella projekt.

Senast Norrbottens museum stod värd för en motsvarande konferens var 2015 och senast museet var involverat i Bottnisk kontakt var 2006 i Torneå-Haparanda. Så det är glädjande att på nytt få välkomna Bottnisk kontakt till Luleå och Norrbotten.

Program lördag 8 – söndag 9 oktober (PDF-fil, öppnas i nytt fönster)

Call for Papers

Välkommen att delta i konferensen och anmäla ett föredrag.

Anmälan om föredrag, innehåll:

  • rubrik på föredraget
  • en kort beskrivning av innehållet
  • bifoga ett abstract om max 2500 tecken inklusive mellanslag

Skicka abstract som e-postbilaga i doc-, docx- eller pdf-format senast 2022-05-01 till kontaktperson för konferensen, Nils Harnesk: nils.harnesk@norrbotten.se

De föredragshållare som väljs ut förväntas även skriva en artikel till konferensrapporten, som ges ut om planerade resurser erhålls. Konferensens kontaktperson återkopplar då med en separat tidsplan, när konferensen är genomförd. Vi följer den etablerade traditionen att arvoden och övriga bidrag inte utgår till föredragshållarna och artikelskribenterna.

Anmälan till konferensen

Sista anmälningsdag är 2022-09-01. Varmt välkomen till Luleå!

Jag är
Deltagande vid lunch/middag

* Norrbottens museum är en basenhet inom kultur i Region Norrbotten, avdelning regional utveckling. Alla personuppgifter och säkerheten kring dessa hanteras enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). Information om hur Region Norrbotten hanterar dina personuppgifter.