Kunskapsförmedling

Arkeologi skapar ny kunskap om det förflutna. Vi förmedlar gärna kunskap och resultat från våra undersökningar och övriga arbeten. Du kan ta del av vår arkeologiska verksamhet i länet.

Vid arkeologiska undersökningar (utgrävningar) är går det ibland att besöka arkeologerna i fält. Vid vissa tillfällen anordnas visningar på utgrävningsplatsen − håll utkik här på vår hemsida och på vår Facebooksida. 

Kulturmiljöblogg

I Kulturmiljöbloggen skriver vi om allt möjligt som har med arkeologi att göra. I bloggen skriver vi även om historia, byggnader, bebyggelsemiljöer och etnologi.

Föreläsningar

Våra arkeologer håller återkommande (oftast vintertid) föreläsningar om arkeologi. Till exempel om en särskild utgrävning, en viss tidsperiod eller någon företeelse eller skeende under förhistorien. Föreläsningarna hålls oftast på Norrbottens museum, vid universitet, på skolor och hos föreningar.


Kontakta arkeologerna