Västergården i Manjärv

I byn Manjärv i Älvsbyns kommun liggen Västergården – en gård med historia

Byn Manjärv har sitt ursprung i 1500-talet. Byn hör till länets äldsta byar inom skogslandet, och är en kulturmiljö av riksintresse med sina gamla gårdar i det välbevarade odlingslandskapet kring sjön Manjärv.
 

Västergården

Västergården bildar en ovanligt komplett gårdsenhet med tillhörande välbevarade timmerbyggnader från 1700- och 1800-talen. Ursprungligen har det funnits tio byggnader på gården. Borta är en timrad ladugård, en torkria och en jordkällare.

Kvar på gården finns mangårdsbyggnaden från 1874, sommarhus, ladugårdslänga (delar av), vedbod, garage, härbre, bagarstuga, smedja, sjöbod och loge. Gården ligger vackert belägen vid sjön Manjärv, och är väl synlig för omgivningen. Västergården har funnits i familjens ägo sedan den byggdes.

Uppmärksammad av länsstyrelsen

Gården ligger i ett område som bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde i Norrbottens kulturmiljöprogram. Flera av byggnaderna har restaurerats varsamt genom åren. År 2012 restaurerades det stora, välbevarade båthuset med byggnadsvårdsmedel från länsstyrelsen.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Älvsbyn >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >