Hängengården, Glommersträsk

Hängengården är en av Norrbottens byggnadsminnen.

Under mitten av 1700-talet uppmuntrade staten bönder att bosätta sig i Norrlands inland. Hängengården är Glommersträsks fjärde nybygge och den äldsta bevarade gårdsmiljön i byn.

Byggnadsbeskrivning

Mangårdsbyggnadens äldsta del från 1810 byggdes av Johan Johansson Edström. År 1839 byggdes huset ut mot väster med sal och övervåning. På övervåningen finns skolsalen där Svenska Missionssällskapet startade skolverksamhet 1843 efter svenska folkskolestadgans tillkomst 1842. Glommersträsk var därmed en av de första platserna i Norrbotten där alla barn fick möjlighet att gå i skola.

Hängengårdens fyra ursprungliga byggnader är byggnadsminnes-förklarade sedan år 2001: mangårdsbyggnaden, bagarstugan, loftboden och kornboden. Byggnadernas formspråk – mangårdsbyggnadens storlek, de utspringande knutarna, lockpanelen, fönsteröverstyckena och de omsorgsfullt utformade entréerna speglar ett välmående jordbruk och den lokala byggnadstraditionen.

Mangårdsbyggnaden var bebodd till 1931 och 1937 övergick gården i Hembygdsföreningens ägo och är en av länets äldsta hembygdsgårdar.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Arvidsjaur >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >