Bagarstugan på Kläppgården, Harads

Den historiska Kläppgården i Harads är väl ett värt ett besök!

Bagarstugan är en timrad norrbottensgård uppförd i en våning med kallvind. Den står på ursprunglig plats, är välbevarad och har ett högt kulturhistoriskt värde. Bagarstugan är troligtvis gårdens första mangårdsbyggnad. Den är rejält tilltagen i storlek, med stora rum för representation och påkostad takhöjd. Idag fungerar Kläppgården som hembygdsgård men bagarstugan har genom åren också varit bostad och skola.

På Edefors hembygdsförenings hemsida står att läsa:

”Kläppgården har fått sitt namn från ordet ”kläpp”, som betyder ”liten kulle”, och räknas som en av bygdens äldsta bosättningar. Gården finns upptagen som hemman nr 4 i jordaboken år 1543, och finns också i förteckning över skattepliktig egendom i samband Älvsborgs lösen 1571.

Mangårdsbyggnaden är troligen uppförd i början av 1800-talet, och bagarstugan är sannolikt äldre. Från 1600-talet känner man till ägarna av Kläppgården. Den sista ägarfamiljen, innan Edefors kommun 1963 köpte hemmanet, var Carl Johan Larsson och hans fru Maria.

Kläppgården var från början en lantbruksgård. Men under århundraden har den haft många verksamheter, exempelvis lanthandel, skjutshåll, skollokal samt gästgiveri, och i bagarstugan slöjdsal och sommarbostad.

Hembygdsgård

I samband med kommunens köp iordningställdes Kläppgården till hembygdsgård, där nu Edefors Hembygdsförening har sin verksamhet. På vintern bedrivs en intensiv föreningsverksamhet med bland annat kurs- och cirkelverksamhet, och på sommaren anordnas midsommarfest, turistbyrå och utställningar.

Bland utställningarna kan nämnas den gamla handelsboden, laxfisket i Edefors, amerikarummet och Valdemar Granlunds föremålsteckningar.

I bagarstugan har Hembygdsföreningen ett hembygdsmuseum. Bruksföremålen ger en god bild av Edeforsbygden under förra seklet och i början av 1900-talet. I museet finns bland annat redskap, verktyg, möbler, husgeråd, textilier och böcker. I bagarstugan finns också en inredd gammal skollokal.

Hembygdsrörelsen

Hembygdsrörelsens historia och verksamhet är ett kulturarv. Norrbottens museum har gjort en vård- och underhållsplan för Kläppgården.

Kläppgården


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Boden >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >