Stenvalvsbroarna, Nikkala

Stenvalvsbroarna i Nikkala är de äldsta broarna i Norrbotten.

Under 1700-talet ökade både järnhanteringen och befolkningen i Norrbotten och bättre kommunikationer behövdes. I 1734-års byggningsbalk bestämdes att broarna på allmänna vägar skulle byggas i sten och inte i trä, samt att landsvägar skulle anläggas. Det var dyrt och komplicerat att bygga stenvalvsbroar och konstruktionen var opassande för extra långa broar. Under mitten av 1700-talet hade man dock lärt sig att bygga broar i sten också över större vattendrag. Från denna period och framåt ökade brobyggandet betydligt. Landhöjningen tvingade till sig nya vägsträckningar.

Stenvalvsbroarna

I Nikkala kunde man inte använda färjestället längre, och år 1760 beordrades bönderna att istället bygga en bro över ån. Elva år senare stod en sexhundra meter lång vägbank färdig, med sex stenvalvbroar samt en spännverksbro av trä. På sin tid var broarna både komplicerade och viktiga byggnadsverk. 

Idag finns två av de gamla stenvalvsbroarna bevarade vid rastplatsen. Här kan man vandra på kustlandsvägens äldsta sträckning och broarna från 1700-talet. En intressant kontrast från de ålderdomliga broarna är plattramsbron från 1938, som också finns på platsen och som skvallrar om brobyggandets utveckling genom tiden. 


Källor

  • Boström, Ulf, "Norrbotten värt en resa", rev. utgåva, Luleå 2009.
  • Kruusi och Libeck, "Broarna i Norrbottens län – inventering av kulturhistoriskt värdefulla vägbroar", Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå, 2005.

Besöksmål

Nikkala ligger 1,2 mil väster om Haparanda. Nikkalabroarna ligger intill E4:an och rastplatsen vid Keräsjoki. Informationsskyltar finns.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Haparanda >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >