Taavolagården, Mattila

I byn Mattila, tre kilometer ovanför Haparanda, ligger denna välbevarade fyrlängade tornedalsgård.

Mangårdsbyggnaden och bagarstugan byggdes på 1800-talet. Stallmagasinet och ladugården kom till under 1900-talets tidigare hälft. Gårdens byggnader är placerade i fyrkant runt en gårdsplan, och är en av få fyrlängade gårdar som finns kvar i Norrbotten. Taavolagården ingår i kulturmiljövårdens riksintresse i Tornedalen.
Taavolagården i Mattila år 1938, foto Reinhold Odencrants
Taavolagården i Mattila 1938, foto Reinhold Odencrants
Privata foton Reinhold Odencrants.
I skriften "Mattila bys historia" av Nils Svanberg står att namnet Taavola kommer från David Hemmingsson som levde i Mattila 1573-1616. Taavolagården har sitt ursprung i ett hemman från 1660. År 1697 delades hemmanet i två gårdar där den ena blev Taavola 10, där Taavolagården står idag. De ursprungliga byggnaderna har genom åren ersatts med dagens.

Uppmärksammad av länsstyrelsen i Norrbotten

Taavolagårdens kakelugn, foto Jenny Dahlén Vestlund

Sedan 1980-talet förvaltades Taavolagården av Nedre Tornedalens hembygdsförening, efter att fastigheten och dess inventarier skänkts till föreningen av Johan Arvid Taavola. Han var den siste personen som bodde på gården. Hembygdsföreningen har med bidrag från länsstyrelsen i Norrbotten restaurerat mangårdsbyggnaden och bidragit stort till att gården står kvar idag.

De många hembygdsföreningarnas engagemang i länet har bevarat stora delar av det norrbottniska kulturarvet. Ladugårdstaket har restaurerats med byggnadsvårdsbidrag från länsstyrelsen.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Haparanda >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >