Vånafjärden, Kalix

Vånafjärden är en vacker by utanför Kalix. Här finns många kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Det historiska landskapet går än att utläsa i bygden. Vånafjärden ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i Norrbottens län. I programmet beskrivs Vånafjärden såhär:

"En av kustlandets jordbruksbyar med medeltida ursprung och vissa inslag av äldre, välbevarad bebyggelse. Jordbrukslandskapet är delvis svagt hävdat men på vissa ängar finns ängslador i skogsbrynen som är uttunnande. Byn är relativt kuperad med bebyggelsen på de små höjderna. Slåttermarkena ned mot havsviken som gett byn dess namn har varit nyttjade för slåtter under lång tid. Bebyggelsen är blandad med enstaka äldre timrade gårdar och uthus. Vånafjärden är ett representativt exempel på kustnära jordbruksbyar i östra länsdelen."

Bagarstugan

Gamla Bagarstugan Vaanafjaerden Kalix Foto Jenny Vestlund

Den gamla bagarstugan kan från början ha varit en enkelstuga som senare har byggts till. Interiört finns flera intressanta och kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer.

I bagarstugan bakade man bröd och kokade storkok. Här umgicks man, berättade historier och lärde barn att hjälpa till med hushållsarbetet. Bagarstugorna har mycket att berätta och är en viktig del av vårt kulturarv.

Silverstolpbodan – ett gammalt soldattorp

Silverstolpbodan Vaanafjaerden Kalix Foto Jenny Vestlund

Rotebönderna ansvarade för att värva soldater. Soldaten Isac A. Enberg fick bosätta sig i torpet i mitten av 1890-talet. Isac fick soldatnamnet Silver och var roteböndernas sista indelte soldat. Den allmänna värnplikten ersatte Indelningsverket år 1901.

Silver fick som smed råd att timra sig ett nytt hus till honom och hans familj. Endast stolpbodan återstår av hans fastighet som en gång i tiden också bestod av boningshus, ladugård, smedja, sommarladugård och bodar. Den grånade byggnaden ser kanske inte mycket ut för världenm, men är troligtvis Vånafjärdens äldsta byggnad. Åldern tillsammans med dess historia, den vackra dörren och andra byggnadsdetaljer, gör den ännu mer intressant.

Bönehuset

Boenhuset Vaanafjaerden Kalix Foto Jenny Vestlund

Det ekumeniska bönhuset från 1920-talet fungerar idag som byns samlingslokal. Ibland hålls gudstjänster här, och valborgsmässoafton brukar firas nedanför huset. Det är mycket värdefullt att byggnaden omhändertas och används eftersom väckelsens byggnader ofta glöms bort som historiska dokument.

I salen skiftar väggarna och snickerierna i olika nyanser av blått som på ett ypperligt sätt matchar inredningen som fortfarande är bevarad! I ett av rummen står också en vacker plåtkakelugn.


Läs mer

  • Vårt hävdade Norrbotten – Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden
  • Kalix byar – Vånafjärden

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Kalix >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >