Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna

Hjalmar Lundbohm var LKAB:s förste disponent, och den som var drivande i uppbyggnaden av Kiruna. Lundbohm hade ett stort kontaktnät med bland annat arkitekter och konstnärer, vilket kom att prägla Kiruna. Hjalmar Lundbohmsgården var en viktig byggnad i Kiruna i över 100 år.

Hjalmar Lundbohm vistades inte permanent i Kiruna. Det blev istället makarna Lundgren som representerade LKAB lokalt, och därmed hade ett stort inflytande på samhällets utveckling. Studiekamraten från Chalmers, Gustaf Wickman, men också kontakten med ingenjör Bengt Lundgren, blev viktig för etableringen av Kiruna. Lundgren ansvarade för bolagets byggnadsverksamhet, men var också ordförande i municipalstyrelsen och byggnadsnämnden.

Hjalmar Lundbohmsgården, med beteckningen B 2, uppfördes 1895 och utgjordes ursprungligen av ett pörte. Pörtet användes då av ingenjörer och förmän. Den har sedan byggts ut i två omgångar, första gången år 1900 i samband med att byggnaden blev disponentbostad. Den så kallade kavaljersflygeln byggdes 1909.

Arkitekt Gustaf Wickman (1858-1916) var involverad i den första utbyggnaden. Kavaljersflygen gestaltades av konstnären Christian Eriksson och arkitekten Elis Benckert.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Kiruna >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >