Jukkasjärvi kyrka

Jukkasjärvi, med anor från 1600-talet, är en av de äldsta byarna i Norrbotten. Kyrkobyggnaden, med en unik byggnadskonstruktion, är liksom ishotellet populära besöksmål.

Jukkasjärvi uppstod som marknadsplats och kyrkby under 1600-talet. Etableringen var ett uttryck för den svenska statens ambition att lägga lappmarken under sig. Läget vid Torneälven, nära sjön Sautusjärvi, var en strategisk utgångspunkt för såväl fiske som handel. Kyrkan, som ligger på en udde i älven, är från 1726 men de äldsta delarna är från tidigt 1600-tal. Tillsammans med prästgård och några marknads-stugor utgjorde detta merparten av byns bebyggelse fram till mitten av 1700-talet.

Länge var präst- och klockarfamiljerna de enda bofasta i byn, men under 1700-talet etablerades några nybyggen. Olika näringsfång har alltid varit viktiga. Renskötsel, jordbruk baserat på boskap, jakt och fiske har utgjort stommen. Bisysslor så som tegelslagning, limkokning, tjärbränning och hemslöjd var betydelsefulla. Laxforsens sågverk, liksom senare LKAB, har gett arbetstillfällen.

En av de äldsta kyrkbyarna i lappmarken

Jukkasjärvi är en långsträckt by, orienterad längs med Torneälven. I den äldre delen av byn finns delar av den äldre gårdsbebyggelsen kvar. På kyrkudden finns såväl kyrkan som den gamla marknadsplatsen, idag en fornlämning där det finns grunder efter marknadsbodarna. I byn finns också en hembygdsgård, där den äldsta byggnaden är en timrad parstuga från 1736. Här finns också byggnader som aittor, härbre, ladugård och bagarstuga.

Jukkasjärvi kyrka är en timrad, rödfärgad byggnad, med en fristående klockstapel. Kyrkan är byggd i timmerkistkonstruktion, en konstruktion som är den enda bevarade i landet. Altartavlan, målad av Bror Hjort, är en iögonfallande del av kyrkorummet.


Läs mer:

  • Kuoksu, Jan-Erik (red.) (2009). "Jukkasboken. Jukkasjärvi: Jukkasjärvi församling".
  • Tawe, Wilhelm (1958). "Jukkasjärvi kyrka och bygd 350 år: 1607/8-1958". [Jukkasjärvi]: [W. Tawe]

Besöksmål

Bland besöksmålen i byn hör också Nutti Sámi Siida som visar samisk kultur, samt ishotellet som varje vinter byggs upp av is från Torneälven.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Kiruna >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >