Kiruna kyrka

När Kiruna grundades fanns både den kommunala och den kyrkliga förvaltningen i Vittangi. Efterhand som Kiruna växte kom önskemål om att förvaltningen skulle flytta till Kiruna, och att Kiruna skulle bli en köping.

LKAB motsatte sig flytten av förvaltningen, framför allt av skatteskäl. I en köping, till skillnad från i ett municipalsamhälle, skulle bolaget bli tvunget att betala skatt lokalt istället för till staten. Kiruna blev municipalsamhälle 1909.

Som kompensation för uteblivna skatteintäkter bekostade bolaget istället byggandet av brandstation, skolor och sjukhus, liksom vattenledning och nya gator inom Stadsplanen. När Kiruna blev egen församling bekostade LKAB även byggandet av kyrkobyggnaden och av en kyrkoherdebostad.  

Kiruna kyrka ritades av arkitekten Gustaf Wickman (1858-1916) och invigdes 1912. Skulptören Christian Eriksson har gjort flera av kyrkobyggnadens skulpturer, liksom reliefen ovanför entréporten. Prins Eugen har målat altartavlan som föreställer ett stiliserat, solbelyst landskap. 

Titta in i Kirunas storslagna kyrka

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Kiruna >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >