Masungsbyn, Kiruna

I Masugnsbyn finns ett norrbottniskt industriarv. Tillsammans med gruvorna i Junosuando var Masugnsbyn början på den industriella järnhanteringen i länet. Masungsbyn är ett av de äldsta samhällerna i Kiruna kommun.

På 1640-talet fann bonden Lars Larsson från Junosuando järn- och kopparmalm på platsen. År 1647 hade brytningen kommit igång ordentligt varpå masugn, bruksgården och gruvfogdens bostad byggdes. Det allra första järnet visade sig vara uselt, men inte länge till.

Två år senare anlades hammarsmedjan i Kengis dit tackjärnet fraktades med hjälp av ren och ackja (en samisk släde). I slutet av 1600-talet hade Masugnsbyn vuxit till en av de största byarna i trakten. Masugnen var i bruk fram till år 1804.

Industriarv

I Masugnsbyn finns ett norrbottniskt industriarv. Tillsammans med gruvorna i Junosuando var Masugnsbyn början på den industriella järnhanteringen i länet. Idag finns masugnsruinen kvar, tillsammans med gruvhål, den gamla transportvägen och själva bruksgården.

Bruksgården är byggnadsminnesförklarad och fungerar idag som hembygdsgård. Här kan man också se byggnader från 1900-talets verksamhet, en kombinerad såg och kvarn från 1910-talet, ett kalkmagasin från 1930-talet samt en kalkugn från 1950-talet. Masugnsbyn är riksintresse för kulturmiljövården.


Källor

"Norrbottens synliga historia del 2 band 2". ”Norrbotten värt en resa”.


Besöksmål

Masugnsbyn ligger 76 kilometer från Pajala via väg 395, och själva bruket ligger öster om samhället Masugnsbyn.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Kiruna >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >