Sommarladugård i Jarhois

En byggnad behöver inte vara hundra år gammal för att bli kulturhistoriskt värdefull. Sommarladugården i Jarhois byggdes 1949-1950 och är också ett kulturarv som har räddats för framtiden.

Detta är Irene Kemis historia om sommarladugården:

"Sommarladugården byggdes 1949-1950 av min far Martin, min bror Sixten och Axel, också från Jarhois. Min far dog 1955, 47 år gammal. Min mor Hilja dog 1999, innan 90 års ålder.

Sommarladugården var i annan familjs ägo under lång tid. Då jag fick överta den var taket i stort behov av renovering. En pressening fick vara som provisoriskt skydd för taket till att börja med.

Skogsmark blir åkermark

1999 fick jag överta 3 hektar åkermark. På 1930- 40-talet köpte min far denna mark som då var skogsmark. Under många år och med hjälp av en häst, öppnade min far marken litet i taget till att bli åkermark. Träd sågades ner, stubbar hackades ner och drogs upp med häst. Stenar lyftes och forslades iväg med häst och enkel stensläde till ett stenröse, som med tiden innefattade ett stort antal stenar. Stenröset finns kvar på åkerns vänstra sida.

Till slut, efter många års hårt slit och arbete, var största delen av de 3 hektaren öppen åkermark. Där bärgades hö och korna i det lilla jordbruket gick på bete. Så småningom lades jordbruket ned. Åkern brukades inte under lång tid. Sly, träd och stubbar tog makten. Jag kände stor sorg.

Min önskan var att flytta sommarladugården som stod på annan tomtmark, till min fars åker.

Sommarladugården flyttas

Jag är tacksam för att jag fick kunnig och duktig hjälp av några karlar i byn. År 2001, på släp och traktor, lyckades de flytta sommarladugården intakt. Ladugården är byggd efter gammal gediken byggteknik.Taket var ursprungligen spåntak, men jag beslutade att gammal pannplåt också kunde passa bra och så blev det.

År 2008 hade jag lyckan, storbonden Mikael öppnade min fars åker. Med dessa 3 hektar öppen ängsmark kan man se, vilket enormt arbete den gamla generationen gjort. Min tanke är att bevara och visa detta till kommande generationer och en vördnad till de gamla generationers strävan." /Irene Kemi

Besöksmål

Sommarladugården finns i Jarhois. Man tar av mot Olkamangi och kör cirka 5 minuter, så kommer man till ladugården som står på höger sida om vägen. I sommarladugården finns ett par odlings- och höbärgnings hjälpmedel. Det är ett mini-mini museum.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Pajala >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >