Piteå museum

Piteå museum är beläget vid torget i Piteå centrum, mitt i den genuina trästaden.

Piteå museum är ett museum för hela Piteå kommun, ägt av den ideella Föreningen Piteå Museum. Verksamheten har en kulturhistorisk inriktning med en stark lokal förankring. Centrala arbetsområden för museet har varit bonde- och stadskulturen, såväl som kustkultur och industrisamhällets kulturarv.

Rådhusrätten huserade i rådhuset ända fram till mitten av 1900-talet. Under det gångna seklet har huset även inrymt bland annat stadsfullmäktige, byggnadsnämnd, polisstation, turistbyrå och bibliotek. Piteå museum har haft sina lokaler i byggnaden sedan 1980. Kvar från rådhustiden finns den stora sessionssalen med anrika porträtt på väggarna. Salen restaurerades 1950 och då återställdes väggarnas marmoreringsmålningar. 

Museet visar oftast utställningar med anknytning till Piteås kulturhistoria. Här finns också museibutik med försäljning av bland annat böcker, vykort och hantverk.

Byggnaden är byggandsminne sedan 1994, med motiveringen att det är ett av landets bäst bevarade exempel på den klassicistiska arkitektur som under 1800-talet byggdes på finska sidan av Bottenviken.

Piteå museums hemsida

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Piteå >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >