Piteå stad – Torget

I den genuina trästaden Piteå kan man fortfarande se rutnätsplanen från 1600-talet och det ovanliga torget med slutna hörn. I Sverige finns bara tre sådana torg – Uppsala, Haparanda och Piteå.

När Öjebyn, föregångaren till Piteå stad, drabbades av en brand år 1666 beslutades att staden inte skulle återuppbyggas på samma plats. Uppgrundningen hade försämrat det tidigare strategiska läget för staden. Istället skulle staden förläggas till Häggholmen i nuvarande Piteå. Häggholmen låg intill handelsleden Piteälven och hamnen hade ett bra, skyddat läge. Det var staten som ansvarade för stadsplaneringen på 1600-talet.

Rutnätsplanerna var på modet och Piteå är en av de äldsta rutnätsstäderna i länet. Den kungliga lantmätaren skapade här ett torg med slutna hörn. Genom att skära ut hörnen på fyra kvarter och skapa ett torgrum på detta sätt, behövde man inte upplåta ett helt kvarter till torg.

Plantypen är i mycket ovanlig i Skandinavien, och i Sverige finns bara tre torg med slutna hörn bevarade – Uppsala, Haparanda och Piteå. Bebyggelsen kring torget består främst av äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Byggnadsminne

Vid torget finns också ett byggnadsminne, det gamla Rådhuset där Piteå museum inryms. Piteå centrum präglas av småskalig träbebyggelse som ger känslan av att befinna sig i en genuin småstad. Området är av Riksantikvarieämbetet utsett som riksintresse för kulturmiljövården.


Källa

Norrbottens synliga historia del 2.


Besöksmål

Piteå torg ligger i centrum och här finns det mesta som hör till en stad. Piteå museum ligger intill torget och är väl värt ett besök.

 


Tillbaka till kulturhistoriska byggnader i Piteå >

Tillbaka till flera kulturhistoriska byggnader i Norrbotten >