Bebyggelsehistoria

Här har vi samlat litteraturtips om bebyggelsehistoria i Europa.

Förteckning

Arkitekternas århundrade
Europas arkitektur 1800-talet. Svedberg, Olle, Arkitektur, 1994.

Arkitekturtermer
Ahlstrand, Jan Torsten, Studentlitteratur, 1976.

Att bygga ett land
1900-talets svenska arkitektur. red Caldenby, Claes, Byggforskningsrådet och Arkitekturmuseet, Svensk byggtjänst, 1998. 

Byggandets ord
Betydelse, ursprung, historia. Dravnieks, Gunnar, Svensk byggtjänst, 1988.

Byggnaders särdrag
Stilhistorisk handbok 1880-1960. Lepasoon, Urve, Boverket 1995.

Böndernas bygge
Traditionellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige. Werne, Finn, 1993. 

Datering av knuttimrade hus i Sverige
Arnstberg, Karl-Olov, Nordiska museet, 1976.

Den moderna stadens födelse
Svensk arkitektur 1890-1920. Eriksson, Eva, Ordfronts förlag, 1990.

Den moderna staden tar form
Arkitektur och debatt 1910-1935. Eriksson, Eva, Ordfront, 2001.

Den stora stadsomvandlingen
Erfarenheter av ett kulturmord. Johansson, Bengt O. H., Stockholm, Fritze, 1997.

Den svenska staden
Planering och gestaltning - från medeltid till industrialism. Hall, Thomas, Dunér, Katarina, Sveriges radios förlag, 1997.

Det svenska folkhemsbygget
Om kooperativa förbundets arkitektkontor Brunnström, Lisa, Arkitektur, 2004. 

En svensk restaureringstradition
Tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn Edman, Victor, Byggförlaget, 1999.

Europas trädgårdar - från antiken till nutiden
Blennow, Anna-Maria, Signum, 2002. 

Högkyrkligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk arkitektur 1800 - 1950
Lindahl, Göran, Stockholm, Diakonistyrelsens bokförlag, 1955. 

Landskapshus - Svensk byggtradition
Ohlsson-Leijon, Karin, Stockholm, Hus & hem, 2001

När medeltidens sol gått ned
Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1845 - 1914. Kåring, Göran, Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademin, 1995.

Odlingslandskap och landskapsbild
Studier till kulturmiljöprogram för Sverige Sporrong, Ulf, Riksantikvarieämbetet, 1996.

Planerarnas århundrade
Europas arkitektur 1900-talet. Svedberg, Olle, Arkitektur, 1996.

Rekordåren
En epok i svenskt bostadsbyggande. red Hall, Thomas, Karlskrona, Boverket, 1999. 

Svenska hus
Landsbygdens arkitektur - från bondesamhälle till industrialism. Hall, Thomas, Dunér, Katarina, Carlssons bokförlag, 1995.

Svensk stad
Paulsson, Gregor, Studentlitteratur, 1972.

Sveriges kyrkohistoria
Red Tegborg, Lennart, Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd, 1998-2005, 8 volymer.

Så byggdes husen 1880-1980
Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Laila, Reppen, 1984.

Så byggdes staden
Björk, Cecilia, Reppen, Laila, Stockholm 2000. 

Tradition i trä
En resa genom Sverige. Byggförlaget, 2002.