Bebyggelshistoria i Norrbotten

Förteckning

Broarna i Norrbottens län
Inventering av kulturhistoriskt värdefulla vägbroar Vägverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län, rapport nr 4/2005.

Från Nasafjäll till SSAB
Järn- och gruvhantering i Norrbotten under 300 år Hansson, Staffan, Centek förlag, 1987.

Gruvor och bruk i norr
Kummu, Maria, Kiruna-, Pajala- och Övertorneå kommun, 1997.

Lador och låsbräken
Natur- och kulturmiljöer i Norrbottens jordbrukslandskap Sporrong, Niki, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens museum, 1997.

Malm, räls och elektricitet  skapandet av ett teknologiskt megasystem i Norrbotten 1880-1920
Hansson, Staffan, ur Den konstruerade världen, red Blomkvist & Kaijser, Symposion, 1998.

Norrbottens synliga historia
Norrbottens kulturmiljöprogram.
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens museum, 1992-1998.
Kulturmiljöprogram (Pdf)

Norrbottens teknologiska megasystem
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2005.

Program för Norrbottens industriarv
Länsstyrelsen i Norrbottens län, rapport 1/2000.