Bra att veta om byggnadsvård!

Här har vi samlat en del av den litteratur som handlar om byggnadsvård.
Om du inte hittar det du söker här, sök i tidningen Byggnadskulturs artikelsamling.

Byggnadsvård allmänt

21 texter om hantverk från Hantverkslaboratoriet

Brandskydd i kulturbyggnader
Handbok om brandsyn och brandskyddsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Fällman, Leif, Statens räddningsverk och Riksantikvarieämbetet, 1997.

Byggnadsvård i praktiken  Del I: Flyttning av gamla hus
Gudmundsson, Göran, Byggförlaget, 2001.

Byggnadsvård i praktiken  Del II: Värmen i gamla hus
Gudmundsson, Göran, Byggförlaget, 2001.

Byggnadsvård i praktiken  Del III: Utvändig renovering
Gudmundsson, Göran, Byggförlaget, 2002.

Byggnadsvård i praktiken  Del IV: Invändig renovering
Gudmundsson, Göran, Byggförlaget, 2002.

Byggnadsvård i praktiken  Del V: Målade golv
Gudmundsson, Göran, Gysinge centrum för byggnadsvård, 2006.

Frågor och svar om byggnadsvård
Lindbom, Roger, Wenander, Vicki, Byggförlaget, 2001.

Gamla hus  undersöka och åtgärda
Lars Eric Olsson, Svensk byggtjänst, 2007.

Hantverket i gamla hus
Lisinski, Jan, Barup, Kerstin m fl, Byggförlaget i samarbete med Svenska föreningen för byggnadsvård, 1998.

Stora boken om byggnadsvård
Gudmundsson, Göran, Stockholm, 2012. (Finns från 2010 också)

Så renoveras torp och gårdar
Hidemark, Ove, Unnerbäck, Axel m fl, ICA Bokförlag, sjätte upplagan 1995.

Tips och råd om byggnadsvård
Gudmundsson, Albert Bonniers förlag, 2008.

Vården av gamla byggnader
Gustafsson, Gotthard, Biörnstad, Arne, 1993. 


Eldstäder

Den verkliga kakelugnen
Cramér, Margareta, Borås, 1991.

Kakelugnar, spisar och kaminer
Tunander, Britt & Ingemar, 1982.

Husets hjärta – spisar i gamla hus
Mårtensson Hans, Kristianstad, 2001. 


Färg och tapet

Arkitekter om färg och måleri
Dreijer, Clas, Jerkbrant, Conny m fl, Byggförlaget, 1992.

Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper
Informationsblad från Riksantikvarieämbetet, 1983.
Finns som pdf på RAÄ´s hemsida: Byggnadsmåleri

Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering
Karlsdotter Lyckman, Kerstin, Färgarkeologens förlag, 2005.


På timmer och tapet

1800-talets schablonmålade väggmönster i Norrbotten.
Bergman, Kaj, Norrbottens museum, 1974.

Så målade man
Fridell-Anter, Karin, Wannfors, Henrik, Svensk byggtjänst, 1989.

Tapetboken
Papperstapeten i Sverige. Broström, Ingela, Stavenow-Hidemark, Elisabet, Byggförlaget, 2004 


Fönster

Fönster  historik och råd vid renovering
Riksantikvarieämbetet, rapport RAÄ 1988:1.
Finns som pdf på RAÄ´s hemsida: Fönster

Fönster och dörrar på äldre hus
Jarnerup Nilsson, Liselotte, Ica förlag, Västerås 2011.

Gamla fönster  renovera, restaurera och underhålla
Stenbacka, Alf och Eva, Nordstedts förlag, 2010. 


Restaureringsprinciper

Fem pelare  En vägledning för god byggnadsvård
Robertsson, Stig, Riksantikvarieämbetet, 2002.

Kulturhistorisk värdering av bebyggelse
Unnerbäck, Axel, Riksantikvarieämbetet, 2002.

Strategi för varsamhet  Skivhus och lamellhus
Melchert, Daniel, Riksantikvarieämbetet, 2006.
Finns som rapport på RAÄ´s hemsida: Strategi för varsamhet

Varsamt & sparsamt  Förnyelse av 1950-talets bostäder
Blomberg, Ingela, Stockholm, Formas, 2003. 


Tak

Järnplåt  anvisningar för underhåll och reparation
Riksantikvarieämbetet, 1993.
Finns som pdf på RAÄ´s hemsida: Järnplåt

Spån  Rekommendationer för tillverkning, läggning och skyddsbehandling
Kjellberg, Henrik, Riksantikvarieämbetet, 2002.
Finns som pdf på RAÄ´s hemsida: Spån

Stickspån: pärt, spiller, spilkspån
Wedman, Stina, Riksantikvarieämbetet, 1998.

Taktegel, tegeltak
Antell, Olof, Riksantikvarieämbetet, Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm,1986.

Äldre papptak  historik och renovering
Riksantikvarieämbetet, rapport RAÄ 1985:7. 


Timmer och trä

Byggnadsteknik och timmermanskonst
Sjömar, Peter, Chalmers tekniska högskola, Götebrog,1988.

Byggnadstraditioner i gränstrakter
Jamtli, Jämtlands länsmuseum, Stiftelsen domkirkeodden, 2007.

Datering av knuttimrade hus i Sverige
Arnstberg, Karl-Olov, Nordiska museet, 1976.

Från stock till stuga
Håkansson, Sven-Gunnar, 2004.

Handbok i ladrestaurering
Norrbottens museum, 2003.

Liggtimmerhus  Tillsyn och reparation
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, rapport 1992:2.
Finns som pdf på RAÄ´s hemsida: Liggtimmerhus

Stickspån: pärt, spiller, spilkspån
Wedman, Stina, Riksantikvarieämbetet, 1998.

Trä  byggnadsmaterial förr och nu
Riksantikvarieämbetet, rapport RAÄ 1987:6.
Finns som pdf på RAÄ´s hemsida: Trä

Var virket bättre förr?
Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet, 1982.Håkansson, Sven-Gunnar, ICA bokförlag, 2004.

Vård av trähus  en handbok i vård och upprustning av gammal träbebyggelse
Thurell, Sören, 1998. 


Undersökning och Uppmätning

Byggnadsarkeologisk undersökning
Andersson, Karin, Hildebrand, Agneta, Riksantikvarieämbetet 1988.

Byggnadsuppmätning  historik och praktik
Sjömar, Peter, Riksantikvarieämbetet, 2000.


Läs mer: