Bra att veta om sten och puts

Här har vi samlat litteraturtips om sten och puts.

Förteckning

Kalkputs 2 Historia och teknik  redovisning av kunskaper och forskningsbehov
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Rapport RAÄ 1984:4, 2006.

Kalkputs 5  praktiska anvisningar för arbete med kalkbruk och kalkfärg
ECS-Teknik, 2003.

Kalkputs: porstrukturens betydelse för beständighet
Balksten, Kristin, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2005.

Natursten i byggnader: Svensk byggnadssten & Skadebilder
Friberg, Gunnel m.fl, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Institutionen för konservering, Stockholm1994. 

Natursten i byggander: Stenen i tiden  Från 1000-talet till 1940
Friberg, Gunnel, Barbro, Sundnér, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Institutionen för konservering, Lund 1996.

Natursten i byggnader: Teknik & Historia
Barbro, Sundnér m.fl, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Institutionen för konservering, Stockholm1995.

Äldre murverkshus  Reparation och ombyggnad
Red Humble, Olle, Statens råd för byggnadsforskning, 1990:3, 1990.