Energieffektivisering

Här har vi samlat en del av det som finns skrivet om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla hus.

Förteckning 

Energiboken  energieffektivisering för småhusägare
Red Löfgren, Eva, Hansson, Paul, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Stockholm 2011.

Vandrande fukt, Strålande värme  Så fungerar hus
Hagentoft, Carl-Eric, Studentlitteratur, 2002.

Värmeboken  halvera din värmekostnad
Andrén, Lars, Axelsson, Anders, 3e rev. upplagan, Sotckholm, 2007.

"Energisparande förutsättning för bevarande"
Broström, Tor, 2007.I: Tidskriften Byggnadskultur nr 1/2007. Stockholm.

"Konsten att spara energi i ett gammalt hus"
Joelsson Anna, Brandén Ingela, 2006. I: Tidskriften Byggnadskultur nr 3/2006. Stockholm.

"Specialnummer  se om ditt hus"
Red. Ekman, Gunilla, 2006. I: Tidskriften Byggnadskultur. Stockholm.

"Tema energi"
Red. Ask, Victoria m.fl, 2007. I: Tidskriften Byggnadskultur nr 1/2007. Stockholm.

"Eld i baken och rök över taken"
Thurell Sören, 2000. I: Tidskriften Byggnadskultur nr 4/2000. Stockholm. 


Kyrkor

Att sluta värma en kyrka
Antell, Olof, Karlström, Johan, Riksantikvarieämbetet, 1998.

Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan
Broström, Tor, Hård, Marie, Melander, Dan, 2008.


Läs mer: