Läs mer om Kiruna

Här finns mer att läsa om norrbottens nordligaste stad, Kiruna.

Här har vi samalt några titlar. Några av böckerna finns att köpa i museets butik.

Förteckning

54 år i Lappland
Om Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 1903-57 Stockholm, 1957.

Berättelser om vårt samhälles historia – svenska industriminnen
Riksantikvarieämbetets program för det industrihistoriska arvet Riksantikvarieämbetet, rapport nr 2001:5.

De mörka bergen – en krönika om de lappländska malmfälten
Ahlström, Gunnar, Norstedt, 1966.

Fjällvråken Borg Mesch
Fotografpionjär bland samer, rallare och mäktiga landskap Hedin, Svante, Enskede 2001.

Från Nasafjäll till SSAB – järn- och gruvhantering i Norrbotten under 300 år
Hansson, Staffan, Centek förlag, 1987. 

Glimtar ur Kirunas tidiga historia
Persson, Curt, ur Norrbotten 2006, Luleå, Norrbottens museum.

Gruva och arbete
Kiirunavaara 1890-1990 Eriksson, Ulf, Uppsala, 1991.

Gruvor och bruk i norr
Kummu, Maria, Kiruna-, Pajala- och Övertorneå kommun, 1997.

Hakon Ahlberg
Arkitekt och humanist red Rudberg, Eva, Paulsson, Eva, Stockholm, Statens råd för byggnadsforskning, 1994.

Hööks arkitektbyrå
Gradin, Eva, ur Norrbotten 2005, Luleå, Norrbottens museum. 

Kiruna – 100-årsboken
Kiruna kommun, 2000.

Kiruna  ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige
Brunnström, Lasse, Umeå, 1980-1981.

Kiruna  industrisamhälle i förändring
Persson, Curt, ur Norrbotten 2005, Luleå, Norrbottens museum.

Kiruna kyrka
Bedoire, Fredric, Stockholm, 1973.

Kiruna kyrka
Engström, Agneta, ur Norrbotten 2002, Luleå, Norrbotten. 

Kiruna  staden som konstverk
Red Brummer, Hans Henrik, Waldemarsudde, 1993.

Kiruna stadshus som offentlig mötesplats och kommunal arbetsmiljö
Gradin, Eva, ur Norrbotten 1999, Luleå, Norrbottens museum.

Konsten i Kiruna
Patriarkalism och ocn nationalromantik 1900-1914 Andrén, Brit-Marie, Umeå universitet, 1989.

LKAB i bild
Red Brunnsjö, Sven-Eric, Hall, Anders & Johnson, Tore, Stockholm, LKAB 1965.

Malmbanan 100 år
Norrbottens museum, årsbok 1988. 

Malm, räls och elektricitet  skapandet av ett teknologiskt megasystem i Norrbotten 1880-1920
Hansson, Staffan, ur Den konstruerade världen, red Blomkvist & Kaijser, Symposion, 1998.

Norrbottens teknologiska megasystem
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2005.

Offentlighetens materia
Kulturanalytiska perspektiv på kommunhus Arvastson, Karin, Hammarlund-Larsson, Cecilia, Stockholm, Carlsson & Nordiska museet, 2003.

Program för Norrbottens industriarv
Länsstyrelsen i Norrbottens län, rapport 1/2000.

Ralph Erskine, arkitekt
Egelius, Mats, Stockholm, Byggförlaget, 1988. 

Ralph Erskine som industriarkitekt
Rönn, Magnus, Stockholm, Svensk byggtjänst, 2000.

Stadshushallen  kirunabornas vardagsrum
Malmström Skans, Anita, ur Norrbotten 1998, Luleå, Norrbottens museum.