Frågelista

Här kan du berätta om dina upplevelser av pandemin. Under de olika rubrikerna finns ett antal frågor som stöd. Du väljer vilka frågor du vill svara på och vilket språk du vill använda. Lägg gärna till sådant som du kommer att tänka på och berätta så utförligt som möjligt.  

1. Vardagsliv
2. Relationer
3. Gränser och restriktioner
4. Hälsa och mående
5. Högtider och livshändelser
6. Förluster och saknad
7. Liknande erfarenheter
8. Ansvar och åtgärder
9. Informationsspridning
10. Framtiden
11. Övrigt
12. Bifoga ljudfil
13. Bifoga bild- eller videofil
14. Om dig

 

Vardagsliv (1/14)

Kontaktuppgifter

Har du frågor om projektet eller ditt deltagande?
Vänligen kontakta: paulina.oquist-haugen@norrbotten.se

Har du frågor om hantering av personuppgifter?
Vänligen kontakta: dataskyddsombud@norrbotten.se

Upplever du negativa känslor eller tankar?
Du kan få hjälp och stöd via exempelvis: 1177 Vårdguiden och Mind 90101. Vid akuta lägen, ring alltid 112.