Har du minnen från Spegeln?

Berätta för oss!

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet arrangerades olika evenemang för ungdomar i den nedlagda biografsalongen Spegeln i varuhuset Shopping i Luleå. En hundra meter lång kulvert ledde ner till lokalen, och under sommaren 1991 pryddes väggarna i kulverten med graffitimålningar.

Idag finns ingen aktivitet på platsen, men graffitimålningarna är kvar. Kvar finns även de skrivna meddelandena i målningarna, som besökare genom åren har lämnat efter sig. Har du egna minnen och berättelser från platsen? 

Grafitti 1 Grafitti 2 

Grafitti 3 Grafitti 4

Fyll i formuläret nedan och skicka in din berättelse till oss.
Vill du vara anonym fyller du inte i ditt namn och e-postadress.

Genom att skicka in ditt svar godkänner du att materialet införlivas i Norrbottens museums arkiv och får användas i museets verksamhet. Data om materialet inklusive personuppgifter kommer att registreras och publiceras i museets databas i enlighet med de lagar och regler som omfattar verksamheten, bl.a. arkivlagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighetsprincipen. Information om materialet kan även komma att publiceras digitalt i andra sammanhang. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för anmärkningar eller för att begära radering av dina uppgifter. För mer information om hur Region Norrbotten hanterar dina personuppgifter, vänligen besök www.norrbotten.se