Haparanda, gränsstad i förändring

Norrbottens museum har speglat de förändringar som bland annat IKEAs etablering inneburit för gränsstaden Haparanda.

Norrbottens museum följde IKEA-etableringen från första spadtaget och dokumenterade den byggboom som skedde i HaparandaTornio. Allt pulserade med svindlande hastighet. Varuhuskedjor och nya verksamheter sökte sig till gränsen, infrastruktursatsningar gjordes, bostäder och hotell byggdes och man flyttade E:4:an.

Med bidrag från länsstyrelsen i Norrbotten undersökte museet hur livsvillkoren – ur ett hälsoperspektiv − påverkas i en kommun där utkomstmöjligheterna tidigare varit begränsade. Inkännade och igenkännade vanor påverkas när stadsbilden förändras. Blir allt annorlunda? Norrbottens museum dokumenterade förändringarna.

Fler bilder finns till påseende i Norrbottens museums bildarkiv.

Tillbaka >