Krigsopera i Torneå

Krigsopera i Torneå

"Krigsoperan" handlade om kriget mellan Sverige och Ryssland för tvåhundra år sedan. Kriget slutade med att den ryske tsaren delade Tornedalen mitt itu, i Torneälven, 1809. Ett folk fick en riksgräns mellan sig.

I operan blandades flera språk, meän kieli, svenska, finska och ryska. Omkring etthundra aktörer, professionella och amatörer, skildrade kriget − också ur kvinnors och barns perspektiv. "Krigsoperan" spelades i Haparanda 26 juni−12 juli 2009.

"Krigsoperan" är författaren Bengt Pohjanens tredje del i en operatrilogi om Tornedalens historia.

Tillbaka >