Kökssoffor i föremålssamlingarna Åke Åström © Norrbottens museum

Kökssoffor i föremålssamlingarna

Vill du bli våran nya medarbetare?

Nu söker vi en museiasssisten till våra föremålssamlingar.

Vill du arbeta med att vårda och tillgängliggöra Norrbottens museums föremålssamlingar?
Just nu söker vi visstidsanställda medarbetare till arbete med vård och tillgängliggörande av våra föremålssamlingar. Norrbottens museum är länsmuseum för en fjärdedel av Sveriges yta. Museet arbetar med att bevara, använda och utveckla regionens mångfaldiga kulturarv genom publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad och samlingsförvaltning. Samlingarna omfattar omkring 70 000 föremål och 2 miljoner bilder.
Norrbottens museum har sitt säte i Luleå och bedriver verksamhet i hela länet. Museets lokaler finns i centrala Luleå samt i stadsdelen Björkskatan.
Klicka här för mer information.