Norrbottens museum Ákos Mester © Norrbottens museum

Uppfräschning av parken

Hermelinsparken fortsätter att utvecklas och ska få ännu en uppfräschning. Anledningen är att många av träden, mestadels björkarna, är för gamla och blivit murknade inifrån. Därför behövs en föryngring av trädbeståndet i parken vilket i sin tur innebär att de äldsta träden och buskarna tas ned och ersätts med nya plantor.

Den 20 maj börjar Luleå kommuns Stadsbyggnadsförvaltnings parkavdelning med nedtagningen av björkar i parkområdet och i samma veva genomförs rensning av buskagen.

Veckan därpå startar entreprenören VägSäk AB med det stora arbetet i parken. Då ska åldrade träd och buskar tas bort och ersättas med nytt. Bland de träd som ska tas ned ses Björk, Poppel, Hägg, Gran och olika buskage.

Upprustningen av Hermelinsparken ska enligt plan vara genomförd och klar till slutet av september 2019.

Läs mer på Luleå kommuns hemsida, och se ritning.