Strykjärn Isak Dahlén © Norrbottens museum

Strykjärn

Insamlingsstopp för gåvor till samlingarna

Under 2020 kommer vi att arbeta med en översyn av museets policy och strategi för insamling. Med anledning av detta kommer vi att ha ett tillfälligt insamlingsstopp, vilket innebär att vi inte samlar in eller tar emot nya gåvor.

Vi återupptar insamlingen när översynen är genomförd och informerar här på hemsidan och på vår Facebooksida.