Skola

Hem / Skola / Lärarhandledningar

 

Norrbottens museum är en lärande resurs för skolor i Norrbotten. Med vår pedagogiska verksamhet vill vi väcka barns och ungdomars intresse för dåtid, nutid och framtid. Upplevelser och kunskap ger perspektiv på världen. I vårt utbud ingår berättelser och dramatiseringar som väcker elevernas intresse och gör dem delaktiga.

Aktuella skolprogram

Arkeologi i Norrbotten

Vad gör en arkeolog? Vilka fynd har de gjort? Hur kunde livet se ut i vårt område under jägarstenåldern eller järnåldern? Arkeologiska fynd kan berätta mycket och vissa fynd kan till och med förändra vår syn på historien:

 • En 10 600 år gammal boplats vid Aareavaara i Pajala kommun har visat att inlandsisen här i norr smälte undan betydligt tidigare än vad man förut trott.
 • Upptäckten om att man framställt järn i Norrbotten för över 2000 år sedan – till och med stål – är nu en viktig pusselbit i att kartlägga länets historia och förhistoria.

Med hjälp av fynd och berättelser kring dessa reser vi bakåt i tiden.

Arkeologicollage 1920X1200

Information

 • För: Elever klass 3–5 (möjlighet till anpassning för äldre elever till och med högstadiet finns)
 • Plats: Norrbottens museum, Storgatan 2, Luleå
 • Tid: 60 minuter
 • Boka: Via e-post till museipedagog Annika Svonni Josbrant 
 • Kostnadsfritt

Förr i tiden

I vår lekmiljö kan ni göra en tidsresa ungefär 100 år tillbaka i tiden och hjälpa till med sysslorna på gården. Passa på att mjölka kon, åka i släden efter hästen, fiska eller besöka den lilla handelsboden.

Som en introduktion till lek i utställningen kan ni ta del av pigans berättelse om livet och arbetet på gården.

Foerr I Tiden Collage

Information

 • Anpassas efter ålder
 • Plats: Norrbottens museum, Storgatan 2, Luleå
 • Tid: 20–40 minuter
 • Boka: Via e-post till museipedagog Annika Svonni Josbrant 
 • Kostnadsfritt