Arkeologi i Norrbotten

Skola / Lärarhandledningar / Arkeologi i Norrbotten

Vilka forntidsspår har arkeologerna hittat i Norrbotten?

För lärare som tillsammans med sina elever vill arbeta med arkeologi finns lärarhandledningen Arkeologi i Norrbotten. Den innehåller fakta om arkeologens arbete, arkeologi i Norrbotten och tips på arkeologilektioner.

Arkeologi i Norrbotten (Pdf 6 MB)