Norrbottens museum vill samla in dina upplevelser och tankar om coronaviruset och dess effekter. Ditt bidrag blir ett viktigt tidsdokument som kan komma att användas i en nära framtid men också att bevaras för framtiden. Bidra med dina berättelser, bilder och filmer. Passa på - insamlingen pågår endast tom 31 maj!

Den 11 mars meddelade Världshälsoorganisationen WHO att spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 klassas som en pandemi. Rapporteringen om viruset har den senaste tiden dominerat i de flesta mediekanaler. Många människor påverkas av uppmärksammandet och åtgärderna som vidtas, och detta kan medföra mindre och större förändringar i ens vardag. Hur påverkas människor i Norrbotten?

Nedan följer ett antal frågor som är avsedda som stöd i ditt berättande. Lägg gärna till sådant som du kommer att tänka på, och berätta så utförligt som möjligt.


Frågelista

(När du bifogar en bild intygar du att du har rätt att ladda upp bilden och godkänner att bildrättigheterna övergår till Norrbottens museum. Vid användning och publicering av bilden kommer museet att ange fotografens namn)
(Fotograf/bildägare har GDPR-samtycke för eventuella personer i bilden)
(Om du vill vara anonym utelämnar du ditt namn)
(Om du vill vara anonym utelämnar du e-post)
Medgivande

Genom att skicka in dina svar godkänner du att materialet införlivas i Norrbottens museums arkiv och får användas i museets verksamhet. Data om materialet inklusive personuppgifter kommer att registreras och publiceras i museets databas i enlighet med de lagar och regler som omfattar verksamheten, bl.a. arkivlagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighetsprincipen. Information om materialet kan även komma att publiceras digitalt i andra sammanhang. För mer information om hur Region Norrbotten hanterar dina personuppgifter, vänligen besök www.norrbotten.se