Kiruna Ortdrivaren är ett samlingsnamn för många olika delprojekt om Kiruna som Liselotte Wajstedt har arbetat med i många år. På Norrbottens museum visar hon fyra filmer, några modeller av bostadsområden i Kiruna, ett antal foton, samt urklipp om aktuella händelser i Kiruna.

"Jag flyttade tidigt från Kiruna för att studera, redan som 17 åring. Sedan har Kiruna alltjämt varit mitt andrahem. Det är där som jag känner mig som mest trygg… 

Jag började göra min första film om Kiruna: Kiruna Rymdvägen. Den kom att handla om minnen. Jag ville minnas mitt område och mitt Kiruna innan det var försent. Jag frågade mig: Vad är en stads själ?
Det jag kom fram till var att en stads själ är alla dess berättelser. Alla vi som bott och levt i Kiruna bidrar till att Kiruna är en levande stad. Det är vi som ÄR staden. Våra gårdar och platser är våra hem. Våra hem är värda att minnas. Vi är värda att få ha kvar minnena av våra hem.

I min andra film om Kiruna, Kiruna Ortdrivaren, tänker jag mycket på hemmets betydelse. Jag berör bland annat känslan av hem. Vad betyder hemmet för oss? Hur hanterar vi förlusten? Det handlar om plats och identitet."

Liselotte Wajstedt