I en livesänd visning på museets Facebook-sida öppnade utställningen "SVÄRTA - Svenska fotografer i den tunga industrin 1968–74: Yngve Baum, Jean Hermanson, Odd Uhrbom".

museets Facebook-sida kan du se oss berätta om utställningen.

Svärta speglar två av det sena sextiotalets vanligaste och mest angelägna arbetsrättsfrågor: Vem står näst på tur att resa sig, näst på tur att slås ner? I utställningen ingår bilder från NJA i Luleå och gruvan i Malmberget.

9 december 1969 inleddes en vild strejk under morgonskiftet i gruvan i Svappavaara. Strejken spred sig därefter som en löpeld till Kiruna och Malmberget. Som mest omfattade den omkring 5 000 gruvarbetare. Orsaken till utbrottet var bland annat missnöjet med arbetsmiljön, med inflytandet på jobbet och ett nytt ackordslönesystem.

Strejken var en svensk spegling av den rådande oppositionella oron runt om i världen och kom att bli en väckarklocka för makten. En skakad socialdemokrati insåg att den gjort för lite för att förändra förhållandena i arbetslivet, trots regeringsinnehav sedan 1932 och ett valresultat på 50,1% året innan.

Inte bara i gruvorna jäste missnöjet. Tre svenska fotografer oberoende av varandra, Yngve Baum, Jean Hermanson och Odd Uhrbom, skildrade stämningarna på industrier runt om i landet. Med stöd av texter av författare som Sara Lidman och Folke Isaksson publicerades deras fotografier. Först fem decennier senare samlas dessa bilder i en utställning. I utställningen ingår bilder från NJA i Luleå och gruvan i Malmberget.

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg skriver i utställningens katalog:
– Det är svårt att överskatta de här reportagens betydelse. Kamerorna och pennorna dokumenterar arbetsplatser – högeffektiva, exportdrivande – som är så primitiva att övriga Sverige fullständigt golvades. Hur klarar de av det här? Dag efter dag, ett helt yrkesliv? Hur långt kan ett arbetsliv ens bli under sådana betingelser?

Utställningen är producerad av Landskrona foto och visas på Norrbottens museum till 30 augusti 2020.

Landskronafoto Logo